Aki Sasamoto: Phase Transition

Aki Sasamoto: Phase Transition Main Work
Danspace, New York, New York 9 Jan – 18 Jan 2020

Installation Views

Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works
Aki Sasamoto: Phase Transition Other Works